Hundeliner i forskellige modeller


"Handmade with Love"

Model "4 Strand Round Braid Double"

Model "4 Strand Round Braid Double"

Model "8 Strand Herringbone"

Model "4 Strand Round Braid"

Model "4 Strand Round Braid"

Model "4 Strand Round Braid"

Model "4 Strand Round Braid"

Model "4 Strand Round Braid"

Model "4 Strand Round Braid"

Model "4 Strand Round Braid"

Model "4 Strand Round Braid"

Model "4 Strand Round Braid"

Model "8 Strand Herringbone"

Model "4 Strand Round Braid"

Model "8 Strand Herringbone"

Model "4 Strand Round Braid"

Model "4 Strand Round Braid"

Model "4 Strand Round Braid" - Noseworkline

Model "4 Strand Round Braid"

Model "4 Strand Round Braid"

Model "6 Strand Half Round"

Model "4 Strand Round Braid"

Model "8 Strand Herringbone"

Model "8 Strand Herringbone"

Model "8 Strand Herringbone"

Model "4 Strand Round Braid"

Model "4 Strand Round Braid"

Model "8 Strand Herringbone"

Model "8 Strand Herringbone"

Model "4 Strand Round Braid"

Model "4 Strand Round Braid"

Model "8 Strand Herringbone"

Model "8 Strand Herringbone"

Model "4 Strand Round Braid"

Model "8 Strand Herringbone" - 2 mm Paracord

Model "8 Strand Herringbone"

Model "4 Strand Round Braid"

Model "4 Strand Round Braid"

Model "4 Strand Round Braid"

Model "8 Strand Herringbone"

Model "8 Strand Herringbone"

Model "8 Strand Herringbone"

Model "4 Strand Round Braid"

Model "4 Strand Round Braid"

Model "8 Strand Herringbone"

Model "8 Strand Herringbone"

Model "6 Strand Halfround"

Model "4 Strand Round Braid"

Model "8 Strand Herringbone"

Model "8 Strand Herringbone"

Model "4 Strand Round Braid"

Model "4 Strand Round Braid"

Model "4 Strand Round Braid"

Model "4 Strand Round Braid"

Model "8 Strand Herringbone"

Model "4 Strand Round Braid"

Model "8 Strand Herringbone"

Model "8 Strand Herringbone"

Model "6 Strand Half Round"

Model "6 Strand Half Round"

Model "6 Strand Half Round"

Model "8 Strand Herringbone"

Model "8 Strand Herringbone"

Model "4 Strand Round Braid"

Model "4 Strand Round Braid" - Noseworkline

Model "4 Strand Round Braid"

Model "4 Strand Round Braid"

Model "8 Strand Herrigbone"

Model "4 Strand Round Braid"

Model "4 Strand Round Braid"

Model "8 Strand Herringbone"

Model "4 Strand Round Braid"

Model "6 Strand Halfround"

Model "4 Strand Round Braid"

Model "4 Strand Round Braid"

Model "6 Strand Halfround"

Model "8 Strand Herringbone"

Model "4 Strand Round Braid"

Model "8 Strand Herringbone"

Model "4 Strand Round Braid"

Model "4 Strand Round Braid"

Model "4 Strand Round Braid"

Model "8 Strand Herringbone"

Model "4 Strand Round Braid"

Model "8 Strand Herringbone"

Model "8 Strand Herringbone"

Model "8 Strand Herringbone"

Model "8 Strand Herringbone"

Model "4 Strand Round Braid"

Model "4 Strand Round Braid"

Model "8 Strand Herringbone"

Model "8 Strand Herringbone" - 2 mm Paracord

Model "6 Strand Halfround"

Model "8 Strand Herringbone"

Model "6 Strand Halfround"